Mikrobiologia w Medycynie, Przemyśle i Ochronie Środowiska

W dniach 24-25 października 2015 roku, w gmachu Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się trzecia edycja ogólnopolskiej konferencji naukowej „Mikrobiologia w Medycynie, Przemyśle i Ochronie Środowiska” .

Konferencja adresowana jest zarówno do studentów ostatnich lat studiów, jak i doktorantów, doktorów, naukowców rozpoczynających swoją karierę badawczą, członków kół naukowych zainteresowanych mikrobiologią, immunologią, biotechnologią, medycyną przedkliniczną i weterynaryjną oraz dziedzinami pokrewnymi.

Ubiegłe edycje konferencji cieszyły się dużym zainteresowaniem. W pierwszej uczestniczyło 180 osób, w drugiej edycji więło udział ponad 250 uczestników reprezentujących większość polskich uczelni o profilu biologicznym i medycznym. W 2015 roku natomiast uczestnikami było ponad 300 naukowców z całej Polski. Firma MAXIMUS była sponsorem każdej z edycji tej Konferencji.

 

MIKROBIOT 2015 podziękowanie

Nasi klienci: