Zastrzeżenia prawne

 Warunki i zastrzeżenia wymienione poniżej dotyczą wszystkich użytkowników strony.
 Dostęp do strony lub korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na następujące warunki i zastrzeżenia:


Znaki towarowe i prawa autorskie (Copyright ©)

Właścicielem strony internetowej www.polskieagarozy.pl oraz www.MAXIMUS.org.pl jest firma MAXIMUS Polskie Agarozy.

Nazwa MAXIMUS Polskie Agarozy oraz logo firmy są znakami towarowymi, chronionymi przepisami ustawy z dnia 30 czerwca 200r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. 2003, Nr 119, poz. 1117 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2003, Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).

Zawartość strony oraz wszelkie jej elementy, w tym układ i znaki graficzne są chronione prawem autorskim.

Wszelkie informacje zawarte na stronie internetowej są publikowane dla celów informacyjnych i reklamowych. MAXIMUS Polskie Agarozy nie ponosi odpowiedzialności za ich dokładność, kompletność i sposób wykorzystania.

Bezpieczeństwo

MAXIMUS Polskie Agarozy nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od niej nieprawidłowe pod względem technicznym działanie strony oraz za przerwy w jej dostępności.

MAXIMUS Polskie Agarozy nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, przypadkowe, wtórne, pośrednie lub jakiekolwiek inne szkody lub odszkodowania wynikłe z dostępu do i/lub korzystania z tej witryny internetowej.

MAXIMUS Polskie Agarozy nie przyjmuje na siebie także żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia lub wirusy, jakie mogą zainfekować sprzęt komputerowy lub inne urządzenia w związku z dostępem do tej witryny, korzystaniem z niej lub pobieraniem z witryny jakichkolwiek materiałów, danych, tekstów, zdjęć, plików.

MAXIMUS Polskie Agarozy nie ponosi odpowiedzialności za treść, politykę w zakresie ochrony poufności lub funkcjonowanie wszelkich zewnętrznych stron i/lub witryn, do których odsyłacze (linki) zamieszczone są w niniejszej witrynie internetowej.


Polityka ochrony prywatności

Firma MAXIMUS Polskie Agarozy przetwarza dane osobowe użytkowników z zachowaniem przepisów prawa, a w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Użytkownicy podają swoje dane dobrowolnie i mają zapewnione prawo do wglądu w treść swoich danych oraz do wnoszenia poprawek.


Zmiany warunków i zastrzeżeń

MAXIMUS Polskie Agarozy może w dowolnym czasie wprowadzać zmiany do niniejszych zastrzeżeń aktualizując informacje zamieszczone na tej stronie.

Oferta oraz podane ceny mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego. MAXIMUS Polskie Agarozy zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez powiadamiania oraz do błędów i omyłek pisarskich.

Nasi klienci: